logo

Kalkulator Kosztu Fotowoltaiki

Kąt pochylenia dachu: 45°
Skierowanie instalacji względem południa: 0°
Cena 1 kWh energii pobieranej z sieci przez prosumenta: 0.7 zł/kWh
Cena 1 kWh energii wyprodukowanej w instalacji OZE: 0.35zł/kWh
Procent energii konsumowanej w trakcie produkcji z OZE w dzień: 15%

Koszt instalacji wynosi 0.0 tyś. zł i ma moc 0.00 kWp

Moc instalacji to 0.00 kWp

Koszt instalacji wynosi 0.0 tyś. zł